Boljša varnost v prometu. Kazni? Vzgoja?

S prvim julijem tega leta je pričela veljati nova zakonodaja v cestnoprometnih predpisih.Ali so visoke kazni za prekrške v cestnem prometu dovolj učinkovite, naj presodi vsak sam. Dejstvo je, da se pričnejo vozniki vzgajati ob prvi udeležbi v prometu, to je že v rani mladosti, ko so kot otroci udeleženi v prometu kot sovozniki zraven starejših, ki so prvi vzgled bodočih voznikov. Zelo pomembno vlogo imajo tudi avtošole, ki pripravljajo kandidate za pridobitev vozniškega dovoljenja.Zakonodaja ne more vplivati na dajanje pozitivnega zgleda v prometu, lahko pa vpliva z raznimi določili, ki jih mora avtošola v svoji dejavnosti upoštevati.Uvajanje varne vožnje v avtošoli je vsekakor dober in pozitivni pristop h povečanju varnosti v cestnem prometu, kar za visoke kazni ne morem trditi.Po mojem mnenju pridobitev vozniškega dovoljenja ne bi smela biti za nedoločen čas, znanje v prometu bi moralo redno obnavljati v avtošoli, še posebej bi pa morali obnavljati znanje prve pomoči, saj je pravočasno in pravilno nudenje pomoči ob prometni nezgodi največjega pomena.

Leave a Reply